Thiết kế phối cảnh công ty TÂN Á

Công trình :VĂN PHÒNG CÔNG TY
Chủ đầu tư : TÂN Á GROUP
Thiết kế và thi công : nhaxinhdesign.vn
Diện tích khu đất : 2400m2
Diện tích sử dụng :5450m2
Địa điểm :   CỦ CHI
Năm hoàn thành : 04-2019

4 5 6