Thiết kế nội thất văn phòng công ty NGHĨA SƠN-ĐỒNG NAI

Công trình : VĂN PHÒNG CÔNG TY
Chủ đầu tư : ANH THẮNG
Thiết kế và thi công : nhaxinhdesign.vn
Diện tích sử dụng : 385m2
Địa điểm :ĐỒNG NAI
Năm hoàn thành : 03-2021

E3a04ee5bcd84e8617c912 Bc64752a871775492c0611 Bb21f66e0453f60daf4210 Ebb3cef23ccfce9197de14 98adb9ec4bd1b98fe0c01570efbaa3489ebac0e38f9 678aa561dfa92df774b84 7e7373810949fb17a2583 8812eaef902762793b361 3a1702e978218a7fd33022fb6a18bdb43291d70527 4b42fc57869f74c12d8e5 E03f9a07e0cf12914bde6